Monitoring pracy obiektu

Oferujemy wykonanie monitoringów pracy obiektów infrastruktury wod-kan w zakresie SUW, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem technologii GPRS.