REFERENCJE

Posiadamy referencje z takich inwestycji jak:

 • Modernizacja Hydroforni w Dębach Szlacheckich – Gmina Osiek Mały
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Głuszynie – Gmina Klwów
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Bógwidze – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pleszew
 • Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Drzewce – Gmina Szlichtyngowa
 • Odwiert studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont Stacji Uzdatniania Wody – Gmina Kotlin
 • Przebudowo-modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Witkowo.
 • Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Książęcej – Gmina Kotlin
 • Odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego – Gmina Kotlin
 • Modernizacja SUW Czachulec Stary – Gmina Malanów
 • Remont Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie – II etap – Gmina Lisków
 • Budowa stacji uzdatniania wody w obiektami towarzyszącymi w m. Mierzejewo
 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku – Gmina Rzgów
 • Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa – Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rydzyny – Gmina Pabianice
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Gromadzkiej 1 w Tuliszkowie – Gmina i Miasto Tuliszków
 • Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Marcjanów, gmina Kawęczyn – Gmina Kawęczyn
 • Przebudowa technologii stacji uzdatniania wody w Osjakowie – Gmina Osjaków
 • Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Chorzyna gmina Osjaków – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Łukom i Trąbczyn – Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Zagórów
 • Modernizacja i rozbudowa hydroforni w miejscowości Licheń Stary – Gmina Ślesin
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy – br. elektryczna i automatyka – Gmina Rozprza
 • Przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilica – Miasto i Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niesułkowie Kolonii – Gmina Stryków
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bielanach – Żyłakach – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bielanach – Żyłakach
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzałkowo – Gmina Strzałkowo
 • Modernizacja istniejącej hydroforni na stację uzdatniania wody wraz z przepompownią II st. w miejscowości Stawiszyn – Gmina i Miasto Stawiszyn
 • Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żdżarach – Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
 • Wykonanie, dostawa i montaż dwóch zestawów hydroforowych dla SUW Pieczyska i SUW Polesie – Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbiersku wraz z dokumentacją techniczną – Gmina Stawiszyn