Zestawy hydroforowe

Zwarte zestawy hydroforowe przeznaczone są do podnoszenia wartości ciśnienia wody w sieciach i instalacjach wodociągowych, instalacjach technologicznych itp. Dopuszczalne ciśnienie robocze zestawów do 10 bar. Część pompowa to od trzech do ośmiu wielostopniowych pomp pionowych połączonych równolegle. Wydajność zestawu, to suma wydajności pomp zestawu, a wysokości podnoszenia jest równa wysokości podnoszenia pojedynczej pompy. Zasilanie zestawu wodą bez zanieczyszczeń o temperaturze do 20ºC może odbywać się bezpośrednio z wodociągu zewnętrznego lub pośrednio ze zbiornika otwartego.

Układ sterowania pomp zestawu włącza je i wyłącza w zależności od zapotrzebowania na wodę utrzymująć w kolektorze tłocznym zadaną wartość ciśnienia niezależnie od rozbioru wody. Mikroprocesowy regulator, współpracując z przemiennikami częstotliwości, zmienia kolejność pracy pomp w systemie kołowym, nie powodując przy przełączaniu udarów ciśnień szkodliwych dla sieci wodociągowej i dla samego układu automatycznej regulacji.

Zalety zwartych zestawów hydroforowych:
-znakomita skuteczność systemu i bezobsługowość
-oszczędność powierzchni zabydowy układu hydroforowego w stosunku do tradycyjnych rozwiązań
-zmiejszenie kosztów inwestycji i eksploatacji
-zestawy wykonywane są z podzespołów renomowanych firm krajowych i zagranicznych co daje gwarancję pełnego serwisu przez długie lata eksploatacji